Bruzdowanie ścian i podłoża - RaPatech.eu

Montujemy kotwy chemiczne i mechaniczne.

Posiadamy certyfikaty do montażu kotew.

Zastosowanie

  • kotwy do dużych obciążeń
  • kotwy do obciążeń dynamicznych
  • kotwy chemiczne szybowiążące

Możliwości techniczne

  • montaż kotew "od dołu"
  • montaż kotew pod dowolnym kątem
  • montaż kotew w różnego rodzaju materiałach budowlanych (cegle, kamieniu, starym betonie itp.)
  • wiercenie otworów do montażu kotew

Zalety

  • możliwość montażu kotew w żelbcie
  • szybkość montażu
  • możliwość szybkiego obciążania kotew
Wklejanie kotew RaPatech.eu

 

Montaż kotew RaPatech.eu
.