Rozbiórki techniczne BROKK - RaPatech.eu

Wykonujemy wyburzenia i rozbiórki techniczne zdalnie sterowanymi robotami BROKK.

Zastosowanie

 • wyburzenia i rozbiórki
 • kucie młotem hydraulicznym posadzek, stropów, ścian, schodów itp.
 • kruszenie szczękami hydraulicznymi posadzek, stropów, ścian, schodów itp.
 • prace w miejscach szczególnie niedostępnych
 • prace w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 • odkuwanie zbrojenia
 • kopanie

Możliwości techniczne

 • kruszenie elementów szczękami o grubości do 40cm
 • praca w pomieszczeniach zamkniętych (silnik elektryczny)
 • robot BROKK mieści się w otworwch drzwiowych
 • robot BROKK wjeżdża po schodach
 • młoty na robotach BROKK 254J i 406J

Zalety

 • szybkość prac
 • robot BROKK podczas kucia jest wydajniejszy niż 10 pracowników z młotami ręcznymi
 • redukcja hałasu przy pracy szczękami hydraulicznymi
 • robot BROKK mieści się w otworwch drzwiowych
 • robot BROKK wjeżdża po schodach
 • bezpieczeństwo prac dzięki zdalnemu sterowaniu
BROKK RaPatech.eu

 

Wyburzenia Brokk RaPatech.eu

 

Wyburzenia specjalne Brokk RaPatech.eu

 

Roboty Brokk RaPatech.eu

 

Rozbiórki techniczne Brokk RaPatech.eu

 

Rozbiórki techniczne Brokk RaPatech.eu
.